Rob Koelewijn is uitgeroepen tot 'Vitality Manager van 2018' en deelt graag zijn visie en aanpak. 

Om deze titel te krijgen moest Rob Koelewijn, vitaliteitsmanager bij KLM Health Services, eerst nog een aantal vraagstukken beantwoorden en de antwoorden hierop inzenden. De daarop volgende nominatie gebruikt hij uiteraard graag om zowel intern als extern te communiceren dat KLM heel erg intensief bezig is met gezondheid en vitaliteit. 'We proberen het hele gezondheidsbeleid en alle activiteiten die daar omheen gebeuren hiermee weer een duwtje in de rug te geven' aldus Rob.

Hoe ben je vitaliteitsmanager geworden?

In 2001 ben ik na mijn studie bewegingswetenschappen begonnen bij KLM Health Services. In de afgelopen 17 jaar heb ik als verzuimadviseur, arbo consultant, projectmanager, strategisch beleidsmedewerker en vitality manager veel KLM’ers gesproken. Zij zijn voor mij altijd het startpunt. Wie is de doelgroep? Wat beweegt deze collega’s? Waar hebben ze last van? Hoe kunnen we ze helpen? Welke maatregelen kunnen we nemen die echt impact op hen heeft?

Wat is jouw rol als vitaliteitsmanager?

Dat is een interessante vraag. Ik ben een hele tijd gedetacheerd geweest bij KLM en ben nu weer in dienst bij KLM Health Services. In beide rollen heb ik altijd hetzelfde doel gehad, namelijk; ‘hoe kunnen we ervoor zorgen dat we het KLM personeel gezonder krijgen’. Wat we tot nu toe zien is dat er heel veel tijd, geld, energie en aandacht gaat naar alles en iedereen die is uitgevallen. Oftewel we zijn heel erg aan het dweilen, terwijl de kraan dichtdraaien net zo belangrijk is. Voorkomen is beter dan genezen en daarom probeer ik meer te sturen op preventie, omdat dit goedkoper en effectiever is. Het nadeel is alleen dat de kosten voor de baten uitgaan en daardoor ben je genoodzaakt eerst te investeren.

Hoe overtuig je managers nog voordat er resultaten zijn?

Hier heb je managers met lef en geloof in deze aanpak voor nodig. Dus daarom besteden we niet teveel aandacht aan het overtuigen, maar proberen we vooral de managers die er wel in geloven te faciliteren en te ondersteunen en daar pilots te draaien. Dan zien anderen vanzelf ‘Hee dat is gaaf en het werkt nog goed ook’, waardoor het zich als een olievlek gaat verspreiden en steeds meer afdelingen het willen implementeren en gaan overnemen.

En met wat voor vitaliteitsprogramma’s doen jullie dit?

Als vitaliteitsmanager houdt dat vaak in dat je eerst een beleid maakt dat aansluit op de organisatiedoelstellingen gericht op gezondheid en vitaliteit. Hiervoor ga je eerst onderzoeken waar de pijnpunten zitten binnen een divisie en welke maatregelen er getroffen moeten worden, aansluitend op de pijn. De vitaliteitsmanager is hierbij een soort spin in het web die de divisie helpt door activiteiten te organiseren en tegelijkertijd kijkt naar externe providers, om te kijken wat daaruit bruikbaar is om in te zetten. Hieraan hangen verschillende thema’s zoals werkplek, verzuimbeleid maar met name het vergroten van de gezondheid. Hierbij denken we vooruit, ook voor medewerkers die wel gezond zijn maar in de toekomst belemmeringen zullen krijgen.

Waar begin je als je de gezondheid wil vergroten?

We beginnen bij de basis, waarbij gekeken wordt naar de functie en behoefte van een werknemer. Vervolgens controleren we de arbeidsomstandigheden en zorgen we dat deze zo optimaal mogelijk zijn. En waar we tegenwoordig ook steeds meer aandacht voor krijgen en aandacht aan geven is de volgende stap. Je wilt namelijk verder kijken dan het voorkomen van risico’s, maar de werkplek zo inrichten dat medewerkers optimaal functioneren. Dat je bewijs van spreken met meer energie naar huis gaat dan dat je gekomen bent.

En welke concrete activiteiten ondernemen jullie buiten de werkplek om?

We hebben heel veel concrete interventies binnen KLM waar medewerkers aan mee kunnen doen, om hun gezondheid te verbeteren. We proberen ze bijvoorbeeld te stimuleren om mee te doen aan de Dam tot Damloop. We hebben een afspraak met een van onze verzekeraars, dat heet ‘afvallen met afspraken’. Dit is gratis voor de deelnemer, mits hij/zij voldoet aan de gemaakte afspraken.


sanne full

Deze afspraak is gericht op gewichtsafname, wat verstaan jullie verder onder vitaliteit?

Vitaliteit zien we heel breed, maar we proberen voornamelijk te ondersteunen op fysiek, mentaal en sociaal-emotioneel gebied. Je hebt ook nog spiritueel, ik vertaal dit vaak naar; heb je voldoende spirit om te werken. Het is namelijk niet alleen voldoende dat je fysiek en mentaal in staat bent, maar ook dat je werk doet waarvan je weet en vindt dat het betekenis heeft. Ik versta zelf onder vitaliteit dat medewerkers in toenemende mate vaardigheden hebben om te dealen met de wisselende omstandigheden. En die vaardigheden zitten dan op fysiek, mentaal, sociaal-emotioneel en spiritueel (betekenisgeving) gebied.

Hoe meet je het effect van een vitaliteitsprogramma (interventie)?

Bij ‘afvallen met afspraken’ is dit heel eenvoudig te meten, omdat er een nulmeting wordt gedaan van het BMI. Op gezondheidsparameters kun je dus heel goed meten. Maar wat een bedrijf vaak wilt weten is; ‘Wat doe dat met mijn verzuim en de inzetbaarheid van het personeel?’ En dat is super lastig te meten. Maar iedereen weet wel dat die gezonde en fitte medewerkers beter zullen presteren. En dan is de volgende vraag niet wat dit met het verzuim doet, want dit heeft veel meer factoren, maar hoe kunnen we programma’s aanbieden waarmee we medewerkers fit en gezond krijgen. Om de voortgang te meten zijn health checks een goed middel waarbij één keer per 2 jaar een vragenlijst wordt afgenomen om de gezondheid status vast te leggen. Op groepsniveau kan er gekeken worden waar de grootste risico’s zitten om hier vervolgens gericht op te sturen met interventies.

En hoe stimuleren jullie de interventies, zoals bedrijfsfitness, onder medewerkers?

Wat we voorheen hadden waren websites van divisies waarbij de informatie versplinterd was over verschillende domeinen. Het was niet duidelijk waar men de interventies kon boeken, maar daar komt nu verandering in, omdat we één centraal health portaal krijgen. Op dit portaal is het makkelijk om informatie te zoeken en interventies te boeken. Dit betekent dat een initiatief als bedrijfsfitness hier ook centraal op komt te staan en we dit makkelijker voor het voetlicht brengen. Als mensen dan selecteren op fysiek en preventie komt bedrijfsfitness tevoorschijn. Daarnaast gebruiken we een nieuwsapp waarbij we medewerkers door middel van een pushbericht op de hoogte brengen. Verder maken we gebruik van ambassadeurs waarbij een enthousiasteling door middel van mond-tot-mond reclame andere enthousiasmeert. Tot slot maken we gebruik van Yammer, een besloten social netwerk voor organisaties, waarbij aanmeldingen op interventies binnenstromen.

Met welke vitaliserende aanpak heb jij je binnen KLM weten te onderscheiden?

Dat heeft denk met mijn aanpak te maken. Ik probeer gezondheid en vitaliteit langs drie assen te vergroten. De eerste is het integreren van het gezondheidsbeleid in de businessplanning en hoe dit aanhaakt aan de strategie van KLM en de daar bijbehorende organisatiedoelstellingen. De tweede is experimenteren, waarbij ik klein begin en start met een pilot en deze voorleg bij een manager die hier interesse in heeft. De laatste is stimuleren, een fikkie stoken door te pas en te onpas het gesprek aan te gaan met medewerkers en leidinggevenden, van themasessies met een wetenschapper tot een gesprek rond de tafel. Kortom haakjes creëren om het gesprek rondom vitaliteit aan te gaan.

Welke rol speelt bedrijfsfitness in deze strategie?

Als je het hebt over fysieke fitheid dan hebben we een aantal providers die ons daarbij ondersteunen, zoals BedrijfsFitnessOnline. Hiermee kunnen we onze medewerkers iets aanbieden wat zowel voor ons als de medewerker laagdrempelig is, vanwege de landelijke dekking en de prijsafspraken. Daarom geven we BedrijfsFitnessOnline graag een podium om medewerkers te stimuleren gebruik te maken van dit voordeel en tegelijkertijd fit te blijven. Andere partijen die KLM vragen te gaan betalen voor medewerkers zijn voor ons niet interessant, omdat dit de omgekeerde wereld is. Daarom is het model van BedrijfsFitnessOnline voor de werkgever aantrekkelijk.

Onze partners:

 • aerofit
 • Arendse health club
 • Bootcamp Team
 • Club Pellikaan
 • Corpus Milon Clubs
 • Fit All Day
 • Fit for Free
 • Fitland
 • Fitline
 • Fit20
 • Fit4lady
 • Happy Bodies
 • Health Works
 • Keystone
 • Health Works
 • Living Well
 • myhealthclub
 • Newstyle
 • Optisport
 • SportCity
 • Sportfondsen
 • starttorun
 • The Bootcamp Club
 • The Bootcamp Club
 • TrainMore
 • Overige sportlocaties

© BedrijfsFitnessOnline 2020